♦♠♦بــــــــه رســـــــــــم ♣♥♠♥دل♥♠♥ ♣غمگیــــــــــنمـــ♦♠♦

 • Cougar

  ♠♠♠ـــــFaz Sanginـــــ♠♠♠

 • Lions

  ♠♠♠ـــــFaz Sanginـــــ♠♠♠

 • Snowalker

  ♠♠♠ـــــFaz Sanginـــــ♠♠♠

 • Howling

  ♠♠♠ـــــFaz Sanginـــــ♠♠♠

 • Sunbathing

  ♠♠♠ـــــFaz Sanginـــــ♠♠♠

♣♣♣√°غََمْْگینََمْ°√♣♣♣

√°غََمگینََم√°مِِثْْلِ شاگِِرْد
          ِ قََنّادیْ کِِه کِِیْک عََروسیْ عِِشْْقِِشو تََزْیْیْن میکََرْدْ...


√مِِثْْلِ پِِسََریْ کِِه

ْ عِِشْْقِِشْْو تو خْْیابْْونْ با یِِه نََفََر ْ دیْْگِِهِ دیْْدْ اِسْ داد

ْ کُُجْْایْْیْ جََوابْ اومََد تو قََلْْبِِت...ْ


√°مِِثْْلِ زَنیْ کِِه بََعْْدْ اَز ْ نُُهْ مْْاهْ اِنْْتِِظْْار

میْْشْْنََوِهْ بََچَّش مُُرْدهِ بِِهْ دُنْْیا اومََده...ْ


√°مِِثْْلِ عََروسْْی کِِه دامْْادِشْ تو راه

آرایِِشْْگاهْ تََصْْادُف کََرْد و رَفْْتْ...


√°مِِثْْلِ مْْادَریْ کِِه تََکْ پِِسََرِشْ

هْْیْْچ ْ وَقْْت اَزْ سََرْبْْازْیْ بََر نََگََشْْت...


√°مِِثْْلِ زَنْْیْ کِِه   مْْیفََهْْمِِه هْْیْْچ
       ْ وَقْْتْ مْْادَرْ نِِمْْیْْشه...
 

√°مِِثْْلِ بََچِّه ای کِِه تو خیابْْون شُُلْْوغ  ْ گُُمْ مْْیْْشِِه...


√°مِِثْْلِ پِِدَریْ کِِهْ پْْول نََدارهِ

واسِِه تََک ْ دُخْْتََرِشْ عََروسََکْ بِِخََرهْ...


√°مِِثْْلِ کََسْْی کِِه تو رابِِطِِه هََمْْه
 چیْْزِشْْو اَزْ دَسْْتْ دادْ و
 طََرَفِِشْ فََقََط دَسْْتْ داد...ْ


√°مِِثْْلِ پْْیْْرِزَنْْیْ کِِه اَزْ بََچََشْ

خْْانِِه سْْالْْمََنْْدانْْو هِِدیْْه گِِرِفْْتْ...

      √°مِِثْْلِ پِِسََریْ کِِه   ْ اَرْزِشِِش کََمْْتََرْ اَز

کْْارْتِ شْْارْژْ بْْودْ واسِِه عِِشْْقِِشْ...


 √°غََمْْگینََمْ°√

√°هََمْْانََنْْدِ دَلْْقََکی کِِه رویِ صََحْْنَِه

چِِشْْمِِشْ بِِه عِِشْْقِِشْ اُفْْتْْادْ کِِه
 با مََعشْْوقََشْ بِِه او میْْخَنْْدیْْدَنْْد...ْ


مِثْل پِسری کِه ْ عِشْقِشْ بِه اون مِیْگهْ دًادٍاشً

√°غََمْْگیْْنََمْ°√َ
مِْثْلِ حاْلِ اَلْآنْ خــُـُـُودَمْ...

دسته بندی :
 ♦♦♦تــــلخ تر♣♣♣از تلـــــــــخ♦♦ ♣♣♣سنگــــــ♣♣♣ـــیـــن♣♣♣

دیدگاه ها [ ۱ ]

خیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلی زیبا بود.
خیــــــــــــــــــــــــــــــلی احساسی بود.

واقعا لایک..
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی