♦♠♦بــــــــه رســـــــــــم ♣♥♠♥دل♥♠♥ ♣غمگیــــــــــنمـــ♦♠♦

 • Cougar

  ♠♠♠ـــــFaz Sanginـــــ♠♠♠

 • Lions

  ♠♠♠ـــــFaz Sanginـــــ♠♠♠

 • Snowalker

  ♠♠♠ـــــFaz Sanginـــــ♠♠♠

 • Howling

  ♠♠♠ـــــFaz Sanginـــــ♠♠♠

 • Sunbathing

  ♠♠♠ـــــFaz Sanginـــــ♠♠♠

♠♠♠غــــــــــــــــــــم♠♠♠

♣↯ســـــلامتـــــے اونـــــے ڪـــــه تـــــو دلـــــم درخشیـــــد↯♣
◘◘◘⇨⇩ولـــــے⇧⇦◘◘◘
✍دیـــــگـــــه دوستـــــش نـــــدارم ببخشـــــیدهــِـی به خودم میگم

•••فکر و خیال دیگه قــَـدِ غــ ـَن•••
ولی خدایــــی
♦♦♦هیچکـــــی نیس که کنارم باشه قــَـدِ غــ✖ـ ـٓم♦♦♦

۰ ۲۳ مهر ۹۴ ، ۰۹:۳۲

♠♠♠لیـســـت ســــــــــیاه♠♠♠

عزیــــــــــزم
⇜❂✘ﺣـــــﺎﻻ کــــه ﺍﺳـــــــــﻢ ﻣـــــــــﻦ⇜❂✘
⇜❂✘ﺗــــــــﻮ 【black list】 ﺷُـــماســــت⇜❂✘
⇜❂✘ﺍﺳــــــﻢ ﺷُـــــمام ﺗـــﻮ 【قبرستون】 ﻗـــــﻠﺐ ﻣـــــﺎﺳـــﺖ✘❂⇝

۰ ۲۲ مهر ۹۴ ، ۲۲:۱۷

♠♠♠لبـــــــــــخند تـــــــــــلخ♠♠♠

♠♠♠نـــه حوصـــــــله ی دوســــت داشــــــتن دارم ♠♠♠

•••نه مـــی خواهم کسی دوســــــتم داشته باشـــــد•••
♣♣♣ایـــــن روزها ســـــردم♣♣♣
♠♠♠مثــــل دی مثل بهمن مثل اســــــفند مثل زمســـــتان♠♠♠

♦♦♦احساســـــم یخ زده آرزوهایم قــــــندیل بســــــته♦♦♦
♥♥♥امیدم زیر بهــــمن ســــــــرد احساســــــاتم دفن شده♥♥♥
◘◘◘نه به آمــدنی دل خوشــم نه از رفتنی غمــــــگـین◘◘◘
♦♦♦این روزهـــــــا پر از سکــــــــوتم♦♦♦

♣♣♣لبخــــــندی دارم تلـــــــخ تر از گـــــریــــه♣♣♣

۰ ۲۲ مهر ۹۴ ، ۱۸:۵۱

♠♠♠پـــــــــایــــــــــــان♠♠♠

❤عاشق این دستگاه پزشکی ام:

ــــ۸ــــ۸ـــــــــــــــ۸ـــــــــــــــــــــــــپایانـــــــــــــــــــ✔

مخصوصأ اون آخرش که صداش از❤
بوق بوق، بوق بوق به ❤
بــــــــــــــــ
ــــــوق تغییر میکنه ❤
کسی دردم رو میفهمه؟!❤
بسلامتیه روز مرگم...!!❤
بدجور دلم گرفته...❤
" ﺳﻼﻣﺘﮯ "❤
ﺭﻭﺯﮮ ڪه❤
"ﻣﻦ "❤
⇜ ﺧﺎڪ ﭘﺎﮮ ⇝❤
"ﻫﻤﮧ " ﺑﺎﺷﻢ . . . . !!!❤
ﻭ. . . . .❤
"همہ "
⇠ ﭘﺎﮮ ﺧﺎڪ ﻣﻦ ⇢❤
هــیــــــس نگــــو خداااا نڪـــــنه❤
فقط ڊــگو امین...❤
✘ بہ سَلامتے روزے ڪہ ✘
✘ بیای پیشم بگی ✘  
↯↯ ڪجایے دیوونہ ؟ ↯↯

[?] ← چهل روز گذشت → [?]

پاشو دلم برای خودت نه هااا واسه ↰ اخلاق و اعصاب خرابت واسه دیونه بازیات↱ لک زده،به امید اون روز،فقط حلالم کنید

۰ ۲۲ مهر ۹۴ ، ۱۷:۰۱

♠♠♠خــــــــــــــوبـــــــے ♠♠♠

♠♠♠👈خـــوبے کـــردن بہ بَــعـــضــــیا👉♠♠♠

♣♣♣💧مـِـثــــــــــلِ آبـــــ دادَن بہ💧♣♣♣
♦♦♦⇦🌺گــــُــــــل مـَـصنۅعـــــیہ🌺⇨♦♦♦

○○○مَشـــتے زیاد خــودتـــو خَـستہ نکــُـــن○○○

♦♦♦❌رَگــــــــــ و ریـــــشہ نـــدارن ❌♦♦♦


۰ ۲۲ مهر ۹۴ ، ۱۶:۴۸