♦♠♦بــــــــه رســـــــــــم ♣♥♠♥دل♥♠♥ ♣غمگیــــــــــنمـــ♦♠♦

 • Cougar

  ♠♠♠ـــــFaz Sanginـــــ♠♠♠

 • Lions

  ♠♠♠ـــــFaz Sanginـــــ♠♠♠

 • Snowalker

  ♠♠♠ـــــFaz Sanginـــــ♠♠♠

 • Howling

  ♠♠♠ـــــFaz Sanginـــــ♠♠♠

 • Sunbathing

  ♠♠♠ـــــFaz Sanginـــــ♠♠♠

♣♣♣نبودنت را به رخ میکشــد♣♣♣

مدتهاست...
   در پستوی زمان...
به زنجیر ش کشیده ام... !
    ساعت را می‌گویم !
که بارقص عقربه هایش
    بی رحمانه...
نبود تو را
   به رخ می کشید...

۳ ۳۱ خرداد ۹۵ ، ۱۵:۳۰

♣♣♣خـــدا هستـــ♣♣♣

در این دنیا اگر غم هست
صبوری کن خدا هم هست
 اگر دشمن کنارت هست
صبوری کن خدا هم هست
اگر فقر و فقیری هست
منال هرگز خدا هم هست.

۴ ۳۰ خرداد ۹۵ ، ۱۶:۳۶

♣♣♣یعنی یکیــ نیستــ♣♣♣

وقتی داغونی هرکی از راه میرسه ؛
میگه حقته صدبار بھت گفتم این کارو نکن ؛
داد و بیداد تیکه های الکی ؛
اما محض رضای خدا یکی نیست ؛
بزنه روشونت و بگه درکت میکنم …

۲ ۳۰ خرداد ۹۵ ، ۱۴:۵۳

♣♣♣رفاقتـــ مَرد میخواهد♣♣♣

دلم از داغ نامردى؛
نسیمی سرد میخواهد....
میان قحطی مرهم؛
دلى هم درد میخواهد....
مگر یادت نمى آید؛
در آغاز محبت ها....
شبى گفتم در گوشت؛
" رفاقت  مرد میخواهد "

۱ ۳۰ خرداد ۹۵ ، ۰۹:۳۰

♣♣♣لیاقت ندارند♣♣♣

ﺍﻭﺱ ﮐﺮﯾـــــــــــــﻢ !!!

ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﮕﻢ ﻫﯿﭽﮑﺪﻭﻡ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﺎﺕ ﺑِـــــ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺮﻓﺘﻦ !!!
ﻣَــــــﺸﺘﯽ !!!!!
ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﻫﻤﻮﻥ ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ ﮎ ﺑﺨﺎﻃﺮﺵ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺷﺘَﺘﻮ
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﯼ ؟؟؟
ﺑﺎﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺵ .……ﻫﻪ …… ﺣﯿﻔﻪ،ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻮ ﺑﺮﮔﺮﺩﻩ …
ﻓﺮﺷﺘﺘﻮ ﺩﺭﯾــــــــــــــﺎﺏ،ﺍﺯ ﺍﻻﻥ ﺑـِــــ ﻣﺎ ﺑﮕﻮ ﺷﯿﻄـــﺎﻥ !!!
ﺧـــــــ ــــــــﺪﺍ !!!
ﻋﺠﯿﺐ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺁﻓﺮﯾﻨﺸﺘَﻢ،ﻣﺎ ﮐﺠﺎ ﻭ ﻓﺮﺷﺘﺖ ﮐﺠــــــــﺎ!
ﺷﯿﻄﺎﻥ ﻟُﻨﮓ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺟِﻠﻮ ﻣــــــﺎ !!!
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﯿﮕﻤﺎ ﺍﮔﻪ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﯾﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺁﺩﻡ ﺳﺎﺯﯾﺖ ﺑﺰﻥ ...
ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻣﺎﺕ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺪﺍﺭﻥ ...
ﺍﻭﺱ ﮐﺮﯾـــــــــــــﻢ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺑﻮﺩ،خیلی از ﺁﺩﻣـــــــــــــﺎﺕ ﻟﯿﺎﻗﺖ
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﺪﺍﺭﻥ ...

۰ ۲۹ خرداد ۹۵ ، ۲۰:۱۵

♣♣♣هیچکســ کنارم نیســ♣♣♣

هــِـــے به  خودم میگم
فـکـر و خیال دیگه قَـــد قـــَن. . .
☜ ولے خـــــدایی ☞
هیچکے نیس کـنارم  قـَد ِ غـم ✘

۱ ۲۹ خرداد ۹۵ ، ۱۶:۵۵

♣♣♣دلکم کدام تکه ات را رنگ کنم♣♣♣

اﯾﻨﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ: ﭘﯿـﺮ ﺷﺪﯼ
ﻣـﻮﻫﺎﯼ ﻣﺸﮑﯽ ﺍﺕ ﺳــپید ﺷﺪ
ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﯾﻨﻪ
ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺟــﻮﺍﻥ ﻣﯿﺸﻮﻡ
ﺩﻟﻢ ﺑﺎ بغــﺾ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ: ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻣﺮﺍ ﻫﻢ ﺭﻧﮓ ﮐﻨﯽ
ﺯﯾﺮ ﻟﺐ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺩﻟﮑـﻢ، ﮐﺪﺍﻡ ﺗﮑﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﮐﻨﻢ

۲ ۲۹ خرداد ۹۵ ، ۰۹:۳۰

♣♣♣نیستی بــه سلامـت♣♣♣

ببین رفیق
راضیَم اَز خُودَم یاغی نیستم
لَشم،لآشی نیستَم
ؤحشیم، بیرحم نیستَم
تَک پَرَم ،مَغرور نیستَم
رُکَم، دُروغگو نیستَم
سآکِتَم، لال نیستم
کَلِه خَرَم، بیشعور نیستم
خُلاصِِه زَمین خُوردَم
     ...وَلی هنوز ضعیف نیستم
هستی باش
نیستی ام به سلامت...

۱ ۲۸ خرداد ۹۵ ، ۱۸:۳۱

♣♣♣به رفیق زدم از غریبه خوردم♣♣♣

رِفیق زَدے؟؟
مُبارڪٺ باشہ
ولے جاے زَخمْ رو بہ دُشمَنامْ نگو
ڪہ نمڪ بِپاشڹ

۳ ۲۸ خرداد ۹۵ ، ۱۶:۳۲

♣♣♣بعد ها صدایت میکنند بی معرفت♣♣♣


ﻣﺪﺍﻡ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﮯﺷڪﻨﻨﺪ ﺳڪﻮﺕ ﻣﮯڪﻨﮯ
ﻫﯿﭻ ﻧﻤﮯﮔﻮیے
 ﺣﺘﮯ ﺍﺧﻢ ﻫﻢ ﻧﻤﮯڪﻨﮯ
 ﺩﻟﺖ ﺭﺍﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺭﮮو ﺁﺭﺍﻡ ﻣﮯﺭﻭﮮ
 ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﻣﮯڪﻨﻨﺪ ﺑﮯ ﻣﻌﺮﻓﺖ !...

۱ ۲۸ خرداد ۹۵ ، ۱۳:۱۸