♦♠♦بــــــــه رســـــــــــم ♣♥♠♥دل♥♠♥ ♣غمگیــــــــــنمـــ♦♠♦

 • Cougar

  ♠♠♠ـــــFaz Sanginـــــ♠♠♠

 • Lions

  ♠♠♠ـــــFaz Sanginـــــ♠♠♠

 • Snowalker

  ♠♠♠ـــــFaz Sanginـــــ♠♠♠

 • Howling

  ♠♠♠ـــــFaz Sanginـــــ♠♠♠

 • Sunbathing

  ♠♠♠ـــــFaz Sanginـــــ♠♠♠

♣♣♣کجایی لعنتیــ♣♣♣

ببین عشقم...
ببین اون عشقے کہ نمیذاشتے خار تو دستش بره حالا چجورے خط میکشہ رو تموم زندگیش...
رو تموم احساساتش...
رو تموم دنیاش...
کجاے ببینیش لعنتے😔

۲ ۲۸ خرداد ۹۵ ، ۱۰:۱۰

♣♣♣عادت کردمــ♣♣♣

•|خیلے نآرآحتـ ڪُنندستـ
••|کہ وَقتے ضَربہ میخورَمـ
••|تَنہـآ جُملہ کہ میتونَمـ بِگمـ
••|عآدَتـ ڪردمـ =)

۰ ۲۸ خرداد ۹۵ ، ۰۹:۳۰

♣♣♣دل باخته شده ام♣♣♣

روزے گنجشکها را رنگ مےکردند
جاے قنارے مےفروختند
این روزها هوس را رنگ مےکنند
جاے عشق مےفروشند
آن روزها مال باختہ میشدے
این روزها دل باختہ💔

۰ ۲۷ خرداد ۹۵ ، ۲۱:۰۲

♣♣♣کـــاش حال یکدیگر را بفهمیمـ♣♣♣

عشقــــــــــم؟؟؟
آخـــــہ مڹ بدوڹ تو چیـــــکار کنـــــم؟؟؟
تا ڪے بغـــــض کنــــــــــمو توو خودم بریزم؟؟؟
تا ڪے بہ همـــــہ بگــــــــــم فرامـــــوش شدی

و بهــــــــــت فکــــــــــر نمے کنــــــــــم؟؟؟
چــــــــــرا واســـــہ مڹ همــــــــــہ چیـــــز اجباریہ!!!
اجبـــــار فراموش کردنـــــت
مگہ میشہ یہ تیکہ از وجودمو فراموش کنــــــــــم؟؟؟
آخ چقــــــــــدر دلــــــــــم برات تنگہ...
آخ چقــــــــــدر میخامــــــــــت ولے ندارمــــــــــت
دلــــــــــم میخاست بودے ،

یہ دل ســـــیر توو بغلــــــــــت گریہ مے کردم
ڪے جــــــــــز تو میتونہ آرومــــــــــم ڪنہ؟؟
چنــــــــــد سال بایـــــد بگذره

ڪہ با شنیــــــــــدن اسمــــــــــت دلــــــــــم نلرزه؟؟؟
با دیدنــــــــــت یہ دنــــــــــیا غــــــــــم نیــــــــــاد توو دلــــــــــم؟؟؟
میدونے چنــــــــــد وقتہ ندیدمــــــــــت؟؟؟
چــــــــــقد دلــــــــــم میخاســــــــــت وقتے گفتــــــــــم برو، بگے تــــــــــو زندگیمے کجــــــــــا برم ...
الاڹ ڪہ همــــــــــہ میخونڹ دردامو، تــــــــــو کجایـــــے؟؟؟
عشقــــــــــم …

۲ ۲۷ خرداد ۹۵ ، ۱۸:۵۷

♣♣♣دلم کمی"تــو"میخواهد♣♣♣

ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﺩﻟــﻢ ﺑــﺮﺍﯼ " ﺩﺍﺷــﺘــﻨــﺖ"
ﭘــــﺮ ﮐــﻪ ﻧــﻪ ...
ﭘــــﺮﭘــــﺮ ﻣــﯿــﺰﻧــﺪ ..
ﺑــﺮﺍﯼ " ﺑــــﻮﺩﻧـــﺖ ..."
ﺑــﺮﺍﯼ " ﺁﻏــــﻮﺷــــﺖ ..."
ﺍﯾـﻨـﮑـﻪ
ﺳـﺮﻡ ﺭﺍ ﺑـﮕـﺬﺍﺭﻡ ﺭﻭﯼ ﺷـﺎﻧـﻪ ﺍﺕ ..
ﺑــﻌــﺪ ﺑـﺒـﯿـﻨـﯽ ﮐـﻪ ﭼـﻪ ﻃــﻮﺭ
ﺑـﺎ ﻫـﻤـﯿـﻦ ﺷـﺎﻧـﻪ ﺍﺕ ﺁﺭﺍﻡ ﻣـﯿـﺸـﻮﻡ .
ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﺩﻟــــﻢ ﺧــﯿــﻠــﯽ
" ﺍﻣــﻨــﯿــﺖ" ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﻣـﯿـخواﻫـﺪ ...

۰ ۲۷ خرداد ۹۵ ، ۱۸:۱۲

♣♣♣طَعـــــــمِ بَـــد♣♣♣


✔️سیڴارےڪِہ از اول بَـد میسـۅزه تـا آخَرِش‌✍
❤️طَعمِ بَدے میـده اَز ڪِشیـدَنِش زَجْر
❤️میکشی ۅَݪے دِلـت نِمیاد خامۅشِش کُنی
✍این قَضیہ عَجیب مَنۅ یادِ زِندِگِے میندازه✔️
۱ ۲۷ خرداد ۹۵ ، ۱۳:۵۳

♣♣♣ســـلامــــتی روز مرگـــم♣♣♣

◥سلامتی رُبّانِ مشکیِ گوشه عَکسم◤
رَگِ پارَم و تیغِ تو دستم 
سلامتی گُلای رو سَنگِ قبرم 
دستای زخمی و سَردم✌
سلامتی صدای گَرمِ مَدّاح 
♪گریه و ناله و آه♪
سلامتی مُرده خوریِ مِلَّت 
✊اشکایی که هست با مِنَّت✊
سلامتی عَذاب وُجدانِ عشقم 
خوندن نامه ای که واسش نوشتم 
سلامتی رِفیقای با مرامَم 
اَشکِ روی گونه های مامان

۰ ۲۷ خرداد ۹۵ ، ۱۲:۱۱

♣♣♣میــــنویـــــسم♣♣♣

اّیّنّ رّوّزّهّاّ مّیّنّوّیّسّمّ اّمّاّ...،
 بّاّ خّوّدّکّاّرّیّ کّهّ دّیّگّرّ رّنّگّیّ نّمّیّدّهّدّ...
ّبّرّاّیّ هّمّیّنّ اّسّتّ شّاّیّدّ،
ّنّمّیّتّوّاّنّیّ بّخّوّاّنّیّ حّرّفّ هّاّیّ دّلّمّ رّاّ.....

۲ ۲۷ خرداد ۹۵ ، ۰۹:۳۵

♣♣♣بیــ انصاف♣♣♣

ﻻ ﻯ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻢ
ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮ
ﭘﺮ ﻣﻴﻜﺮﺩ ﺑﻰ ﺍﻧﺼﺎﻑ....
ﻧﻪ ﺳﻴﮕﺎﺭ....

۳ ۲۶ خرداد ۹۵ ، ۱۸:۲۱

♣♣♣نمـــــــــیتونمـــ♣♣♣

↯یه روزی مـیرسه که واسه نگاهـای
 ســَردت به مـــن↯
↯واســـه تـــَموم تلــــخ بودنات↯
↯واســـه تــــَموم تحــــقیر کردنات↯
↯زل بزنـی به یک مــُشت خاک و
بگــی:
✘منو ببخـــش✘
↯بدکردم باهات...
اما دیگه خیـــلی دیره..
زیر خاک نمیتونم ببخشمت..

۹ ۲۶ خرداد ۹۵ ، ۱۲:۵۳