♦♠♦بــــــــه رســـــــــــم ♣♥♠♥دل♥♠♥ ♣غمگیــــــــــنمـــ♦♠♦

 • Cougar

  ♠♠♠ـــــFaz Sanginـــــ♠♠♠

 • Lions

  ♠♠♠ـــــFaz Sanginـــــ♠♠♠

 • Snowalker

  ♠♠♠ـــــFaz Sanginـــــ♠♠♠

 • Howling

  ♠♠♠ـــــFaz Sanginـــــ♠♠♠

 • Sunbathing

  ♠♠♠ـــــFaz Sanginـــــ♠♠♠

۶۵ مطلب با موضوع «♣♣♣سنگــــــ♣♣♣ـــیـــن♣♣♣» ثبت شده است

♣♣♣'گناه کارترین بی گناه♣♣♣


اوس کـــریـــــم تاواڹ➣
اشـــــتباهاتم بـــــود که چشــام➣
خیـــــس شد ⇦قبـــــول⇨➣
امـــــا گنـــــاه مادرم چے بود➣
کـــــه انقـــــدر زود پیـــــر شد➣

۱ ۰۱ آذر ۹۵ ، ۱۰:۳۸

♣♣♣دیشـــب♣♣♣

دیــــشب  کهـ  جلـــو آیــــنه بــــودمــ .. به گــــــوشهـ دیـــــوار زلـ زدمـ
رفتمـ تــــــو فِکْـــــر با خودمـ گفتمـ وایـ خــــــدا منـ چقد غمـ دارمـــــا
اشـــــکامـ سرازیـــــر شدنـ...  چــــقد الکیـ تنهامــــ :)
اصنـ انگـــــیزهــِ زندگیـ کردنـ ندارمـ :))
بهـ خــــودمـ اومدمـ یهـــــو گفـــــــفتمــ
پســـریـ کهـ درد دارهــــ رو چهـ بهـ بـــــدن سالـــمـــ داشتنـ :)

۴ ۰۱ مرداد ۹۵ ، ۱۳:۲۸

♣♣♣دل باید محرم باشد♣♣♣

نخوان عاقد! نخوان!
هزار بار هم صیغه ی عقد بخوانی کسی که هزار و یک دل شیدای کس دیگر است محرم دیگری نمی شود،
محرمیت دل می خواهد نه دلیل،،،،،
تنت درآغــوش کسی باشد ودلـــت جــای دیگــر
هــزارخطبــه هم بخوآننــد خیــانــت اســت ....⇨
☜کســی کــه عشــق کسیســت
✘محــرم دیگــری نمیــشــود ...✘.🔚  😟😟

۳ ۰۳ تیر ۹۵ ، ۱۶:۲۱

♣♣♣دیگه زورم نمیرسه♣♣♣

تـو زندگـی..
یکــ جایی هستــــ ، بعـد از کلی دویدن
یهـو وایمیستی
سرتو میندازی پایین
و آروم میگی:
« دیگه زورم نمی رســـهــــ ...!!

۲ ۰۳ تیر ۹۵ ، ۱۵:۴۷

♣♣♣از ما که گذشت♣♣♣

از ما  کہ گذشٺــــ💔
✨امـــــا...
✨اگـــر در ســـــرٺـــ هواے خداحافظے داشٺے
به حرمٺــــــــــ ع ش ق ـ💔
از همــاڹ ابٺـــــدا سلامـــــے نکـــــڹ💔

۰ ۰۱ تیر ۹۵ ، ۱۷:۲۴

♣♣♣نبودنت را به رخ میکشــد♣♣♣

مدتهاست...
   در پستوی زمان...
به زنجیر ش کشیده ام... !
    ساعت را می‌گویم !
که بارقص عقربه هایش
    بی رحمانه...
نبود تو را
   به رخ می کشید...

۳ ۳۱ خرداد ۹۵ ، ۱۵:۳۰

♣♣♣دلکم کدام تکه ات را رنگ کنم♣♣♣

اﯾﻨﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ: ﭘﯿـﺮ ﺷﺪﯼ
ﻣـﻮﻫﺎﯼ ﻣﺸﮑﯽ ﺍﺕ ﺳــپید ﺷﺪ
ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﯾﻨﻪ
ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺟــﻮﺍﻥ ﻣﯿﺸﻮﻡ
ﺩﻟﻢ ﺑﺎ بغــﺾ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ: ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻣﺮﺍ ﻫﻢ ﺭﻧﮓ ﮐﻨﯽ
ﺯﯾﺮ ﻟﺐ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺩﻟﮑـﻢ، ﮐﺪﺍﻡ ﺗﮑﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﮐﻨﻢ

۲ ۲۹ خرداد ۹۵ ، ۰۹:۳۰

♣♣♣همیــــشه که باشــی♣♣♣

♚ﻫـمیـشــه ﮐـه بـاشــے⇣
خـســـتـه مے شـونــد⇣
هـمــان آدم هــایے کــه اگــــﺮ نبــاشــے⇣
مے گــــوینــد ⇣
بــــــے
معــــــرفتے♚

۳ ۲۵ خرداد ۹۵ ، ۲۱:۱۳

♣♣♣تــــای تـــاب عباسیــ♣♣♣

تاب تاب    عباسی ......
         یادش   بخیر    اون بازی ........ !!
هربار     قسم   می دادم ......
          خدا        منو    نندازی .........
اما الان ........
           تاب     تاب  عباسی .......
            " خدا "   خستم  از بازی .........
دنیا        چقدر      تابم داد ...........
کاشکی    منو     بندازی ............. !!!!!!!!!!!!!

۱ ۲۱ خرداد ۹۵ ، ۲۱:۱۰

♣♣♣به بهانه ای میروند♣♣♣

از اَس‍ب که بیوفتی اَسیر
سَرزنش خواهی شد
این قانون آدمهاست
؛به دور آتشی میرقصَند که تو در آن میسوزی
روزگار بدیست
دُرست،وقتی در آتش میسوزی
همه به بهانه آب آوردن میروند.

۲ ۲۱ خرداد ۹۵ ، ۱۵:۰۸