♦♠♦بــــــــه رســـــــــــم ♣♥♠♥دل♥♠♥ ♣غمگیــــــــــنمـــ♦♠♦

 • Cougar

  ♠♠♠ـــــFaz Sanginـــــ♠♠♠

 • Lions

  ♠♠♠ـــــFaz Sanginـــــ♠♠♠

 • Snowalker

  ♠♠♠ـــــFaz Sanginـــــ♠♠♠

 • Howling

  ♠♠♠ـــــFaz Sanginـــــ♠♠♠

 • Sunbathing

  ♠♠♠ـــــFaz Sanginـــــ♠♠♠

♠♠♠فـــــــــاز سنگـــــــــــــــیـــــــــن♠♠♠

•••!!!تــــنهــــــــــااااابــــــ◘◘◘ـــــه رســـــم ++دل ++شــــــکســـ◘◘◘ـــته ام!!!•••

♣♣♣دل نوشـــــــــته هایـــــــــی از جنـــــــ○○○ـــس تنــــــ◘◘◘ــهــــــایـــــــی

سخـــــنانــــ•••ـــی که هــــــ◘◘◘ـــیچ گــــــــاه از یـــــادهــــــا نخواد رفتـــــ•••ــــــ♣♣♣


۱۸ ۲۱ مهر ۹۴ ، ۱۵:۳۰

♣♣♣به احساست بیاموز♣♣♣

به اِحساساتتـــــ بیاموز…
نَفس نڪشد …!
هَوای دلهــــا آلوده استـــ ‌…
اینجـــــــا…
فاصله یڪ عشـق با عشق بعدی …
    یڪ نـَخ سیگــــار است …

۴ ۰۹ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۹:۳۳

♣♣♣مـــن بَدم♣♣♣


امشبـــ 🔫🌚🌃
بہ یآدِ اون روزآیہ تلخ 💭
میزنمــ آلبومـو وَرَق 👐🌀
تورو میبینمــ هر طرف💜*_*
چیـــ دآرھ میآد بہ سرمـ؟؟‼️➰
اینہ اوضآع هر شبمــ🔚 :))
قِید احسآسمـو زدمـ 💉
ازین بہ بعد دیگہ بَـدَمـ:١

۳ ۱۰ آذر ۹۵ ، ۲۳:۰۴

♣♣♣حالــــم بده♣♣♣

انقد از من نپرسین حالت خوبه؟!
من حالم خوبه:)
فقط...
زندگیم خیلی درد میکنه:)

۱ ۰۲ آذر ۹۵ ، ۱۲:۵۳

♣♣♣'گناه کارترین بی گناه♣♣♣


اوس کـــریـــــم تاواڹ➣
اشـــــتباهاتم بـــــود که چشــام➣
خیـــــس شد ⇦قبـــــول⇨➣
امـــــا گنـــــاه مادرم چے بود➣
کـــــه انقـــــدر زود پیـــــر شد➣

۱ ۰۱ آذر ۹۵ ، ۱۰:۳۸

♣♣♣از این غم انگیز تر...♣♣♣

از این غم انگیز تر؟!
شعر های مرا برای معشوق خودت بخوانی

و من برای تو
فقط
شاعری باشم
با نام مستعار...

۰ ۲۹ آبان ۹۵ ، ۲۳:۱۵

♣♣♣رفـــتی♣♣♣


ﺭﻓﺘــﯽ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺷـﻬﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :

" ﺯﻣﺎﻥ "
ﺩﻭﺍﯼِ ﻫﺮ ﺩﺭﺩﯼﺳﺖ ...

ﻻﻑ ﻣﯽ ﺯﺩﻧﺪ !
" ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺖ"
ﺧﻼﻑِ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ !...

۰ ۲۹ آبان ۹۵ ، ۲۲:۵۸

♣♣♣دیشـــب♣♣♣

دیــــشب  کهـ  جلـــو آیــــنه بــــودمــ .. به گــــــوشهـ دیـــــوار زلـ زدمـ
رفتمـ تــــــو فِکْـــــر با خودمـ گفتمـ وایـ خــــــدا منـ چقد غمـ دارمـــــا
اشـــــکامـ سرازیـــــر شدنـ...  چــــقد الکیـ تنهامــــ :)
اصنـ انگـــــیزهــِ زندگیـ کردنـ ندارمـ :))
بهـ خــــودمـ اومدمـ یهـــــو گفـــــــفتمــ
پســـریـ کهـ درد دارهــــ رو چهـ بهـ بـــــدن سالـــمـــ داشتنـ :)

۴ ۰۱ مرداد ۹۵ ، ۱۳:۲۸

♣♣♣ایــ کـــاشــ بودی ♣♣♣

ﺍﯼ ﮐــﺎﺵ ﯾﺎ ﺑـــــــــــﻮﺩﯼ ،
ﯾـــــﺎ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﻧﺒﻮﺩﯼ !!!
ﺍﯾـــــﻦ ﮐﻪ ﻫﺴـــﺘﯽﻭ ﮐﻨــــﺎﺭﻡ ﻧﯿﺴــــﺘﯽ ...
" ﺩﯾـــــــــﻮﺍﻧﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨــــــــــﺪ "
ﺑﻔــــــﻬﻢ ﺑﯽ ﺍﻧﺼــــــﺎﻑ . . . !

۷ ۱۷ تیر ۹۵ ، ۲۱:۰۲

♣♣♣بغـــض لعنتــی♣♣♣

دلم میخواهد
 یڪ نفر محڪم بزند زیر گوشم❗️
دلیلش مهم نیست...
فقط بشڪند این "بـــغـــض" لعنتے...

۶ ۰۴ تیر ۹۵ ، ۰۹:۳۰

♣♣♣دل باید محرم باشد♣♣♣

نخوان عاقد! نخوان!
هزار بار هم صیغه ی عقد بخوانی کسی که هزار و یک دل شیدای کس دیگر است محرم دیگری نمی شود،
محرمیت دل می خواهد نه دلیل،،،،،
تنت درآغــوش کسی باشد ودلـــت جــای دیگــر
هــزارخطبــه هم بخوآننــد خیــانــت اســت ....⇨
☜کســی کــه عشــق کسیســت
✘محــرم دیگــری نمیــشــود ...✘.🔚  😟😟

۳ ۰۳ تیر ۹۵ ، ۱۶:۲۱